P2. PiFi – RaspBerry PI with HifiBerry DIGI – nylon spacers

RaspBerry-PI-avec-HifiBerry-DIGI-nylon